Đào vàng với RADAR

Để tăng thêm hấp dẫn cho người chơi phiên bản game dao vang Radar đã có mặt. Với mở màn số điểm bạn phải đạt được là 3000 và những cục vàng lúc hiện lúc ẩn hai cha con người thợ đào có lẽ hơi khó khăn đây bạn có muốn giúp cha con họ không ?

daovangradar_1356496106

Xem hướng dẫn chơi trong game, nếu game không khởi động bấm chuột phải vào màn hình chơi game và chọn Play nhé .